Karşılama

Hoşgeldiniz !

Parvus Arşivi 1983 senesinde kurulmuş olup, ismini Parvus takma adını kullanarak 20. yüzyılın başlarında Avrupa, Çin ve Önasya´da oluşan sosyal devrimci ve föderatif hareketleri destekleyen Alexander Helphand´ın anısına almıştır.

Arşiv

a) ağırlığı Doğu Avrupa´da olmak üzere 19. ve 20. yüzyılların föderatif fikir tarihi ve gelişmesinin yayınları ve belgelerini,

b) Samisdat edebiyatını, Perestroyka dökümanlarını, Hükümet ve Anayasa tasarılarını ve Sovyetler Birliği sonrası devletlerinin transformasyonlarına ilişkin diğer dökümanları ve

c) ağırlıklı Çin, Hindistan ve Arap ülkelerinden olmak üzere Avrupa dışı föderalizme ilişkin literatür ve belgeler içermektedir.

Enstitünün çalışanları föderalizm konusunda hem bilimsel projelerde, hem de danışma mahiyetinde faaliyet göstermektedir. Danışma Polonya´daki Solidarnosc sendikası ile işbirliğinden ve daha sonra Gorbatschov altındaki görevler çerçevesinde oluşmuştur. Föderalizmin yenilikçi konsepsyonları farklı kültür çevrelerinden olan değişim ülkelerine kendi geleneklerine sadık kalarak diğer ülkelerle işbirliği ve barışçıl bir şekilde gelişmelerini sağlayabilmektedir. Bugün hala Kafkasya da dahil olmak üzere Doğu Avrupa, Çin Halk Cumhuriyeti, Arap Ülkeleri ve Türkiye ve Kıbrıs´a ağırlık vermekteyiz.

Parvus Arşivi bilimsel projelerini genellikle kendi kaynaklarından finanse eder. Danışma faaliyetleri ise ücret veya diğer kuruluşlardan alınacak ücret bazında gerçekleştirilir.